Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »
Mimo, że oryginały są droższe, to jednak mają najwięcej zwolenników. Na szczęście istnieje również świat zamienników, które dzięki obecnej technologii są często niemal tak dobre, jak oryginały. No i nie ma co ukrywać, są też tańsze:) I dzięki tym cechom studenci je stosują:) Niezmiennie od lat najczęściej stosowanym zamiennikiem jest marka Activejet. Tak też było w roku 2016. I można powiedzieć, przewaga tej marki nad innymi jest kolosalna.
Wiadomo, że angielski jest najważniejszym językiem na świecie. Wg British Council w tej chwili 1,75 mld ludzi zna angielski na poziomie komunikatywnym. A w 2020 będzie to już 2 miliardy ludzi. Studenci w Polsce dopasowują się do tego trendu. Z badań Studenckiej Marki wynika, że 26% osób zagłosowało na angielski. Dlaczego tak mało? Ponieważ angielski już znają, uczyli się go od przedszkola a głosowali na inny język, który dodatkowo chcieliby poznać. I tym najważniejszym językiem okazuje się być hiszpański.
Oddanych głosów: 5774.
Ankieta: Jak uważasz, po jakich studiach miał(a)byś największe szanse na rynku pracy?
Studiujemy po to, żeby znaleźć dobra pracę. A po co nam dobra praca, żeby dobrze zarabiać. A czemu chcemy dobrze zarabiać? To proste, żebyśmy mogli się porównać z innymi a po porównaniu, żebyśmy czuli ulgę i byli szczęśliwi:) A jeśli tacy chcemy być, to najlepiej ukończyć studia techniczne... Jedna trzecia studentów uważa (34%), że po technicznych są największe szanse na dobrą pracę.

Współczynnik skolaryzacji - szkolnictwo wyższe

Współczynnik skolaryzacji brutto jest to wyrażony procentowo stosunek liczby wszystkich osób uczących się na danym poziomie do całej populacji osób będących w wieku nominalnie przypisanym temu poziomowi kształcenia (w przypadku szkolnictwa wyższego 19-24 lata.

Współczynnik skolaryzacji netto to stosunek (również wyrażony procentowo) liczby osób uczących się w nominalnym wieku kształcenia na danym poziomie do całej populacji osób będących w wieku nominalnie przypisanym temu poziomowi kształcenia.


Współczynnik skolaryzacji netto w Polsce

Wspolczynnik_skolaryzacji_netto.gif


Współczynnik skolaryzacji brutto w Polsce
Wspolczynnik_skolaryzacji_brutto.gif

Miarą powszechności kształcenia są współczynniki skolaryzacji. Współczynnik skolaryzacji brutto w szkolnictwie wyższym rósł z 12,9% w roku akademickim 1990/1991 do 53,8% w roku akademickim 2010/2011, a następnie spadał, osiągając poziom 47,6% w roku akademickim 2015/2016.

Współczynnik skolaryzacji netto natomiast, rósł – odpowiednio z 9,8% w 1990/1991 roku do 40,8% w 2010/2011 roku, zaś w roku akademickim 2015/16 spadł do 37,3%.źródło: GUS

Przegląd uczelni
w Polsce
Uniwersytet___l__ski_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Pracownia Masażu
miniatura