Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »
Mimo, że oryginały są droższe, to jednak mają najwięcej zwolenników. Na szczęście istnieje również świat zamienników, które dzięki obecnej technologii są często niemal tak dobre, jak oryginały. No i nie ma co ukrywać, są też tańsze:) I dzięki tym cechom studenci je stosują:) Niezmiennie od lat najczęściej stosowanym zamiennikiem jest marka Activejet. Tak też było w roku 2016. I można powiedzieć, przewaga tej marki nad innymi jest kolosalna.
Wiadomo, że angielski jest najważniejszym językiem na świecie. Wg British Council w tej chwili 1,75 mld ludzi zna angielski na poziomie komunikatywnym. A w 2020 będzie to już 2 miliardy ludzi. Studenci w Polsce dopasowują się do tego trendu. Z badań Studenckiej Marki wynika, że 26% osób zagłosowało na angielski. Dlaczego tak mało? Ponieważ angielski już znają, uczyli się go od przedszkola a głosowali na inny język, który dodatkowo chcieliby poznać. I tym najważniejszym językiem okazuje się być hiszpański.
Oddanych głosów: 5774.
Ankieta: Jak uważasz, po jakich studiach miał(a)byś największe szanse na rynku pracy?
Studiujemy po to, żeby znaleźć dobra pracę. A po co nam dobra praca, żeby dobrze zarabiać. A czemu chcemy dobrze zarabiać? To proste, żebyśmy mogli się porównać z innymi a po porównaniu, żebyśmy czuli ulgę i byli szczęśliwi:) A jeśli tacy chcemy być, to najlepiej ukończyć studia techniczne... Jedna trzecia studentów uważa (34%), że po technicznych są największe szanse na dobrą pracę.

Liczba cudzoziemców studiujących w Polsceabsolwenci-obcokrajowcy-w-Polsce-w-latach-2000-2016_1.gif

Rok akademicki 2015/2016

Na polskich uczelniach studiuje coraz więcej cudzoziemców (w tym 1,5% w zagranicznych jednostkach za- miejscowych). W roku akademickim 2015/2016 liczba studentów cudzoziemców na polskich uczelniach wyniosła 57,1 tys. osób, wobec 4,3 tys. w roku 1990/1991. Najwięcej cudzoziemców studiowało w szkołach wyższych klasyfikowanych jako pozostałe 13 – 15,0 tys., na uniwersytetach – 12,7 tys., oraz w wyższych szkołach ekonomicznych – 13,2 tys. osób. Na uniwersytetach medycznych studiowało 6,3 tys. obywateli innych krajów, a w wyższych szkołach technicznych 6,3 tys. osób. Największym powodzeniem wśród studentów cudzoziemców cieszyły się kierunki związane z biznesmen i administracją – 13,1 tys., społeczne – 11,1 tys. osób, medyczne 14 – 8,2 tys. osób, oraz związane z usługami dla ludności – 4,7 tys. osób.W roku akademickim 2014/2015 najliczniejszą grupę absolwentów cudzoziemców odnotowano na kierunkach związanych z biznesem i administracją – 1 737 osób (24,3%), społecznych – 1560 osób (21,8%) następnie na kierunkach medycznych – 904 osoby (12,6%), usług dla ludności - 715 osób (10,0%) i językowej – 409 osób (5,7%).

Najliczniejszą grupę cudzoziemców studiujących w Polsce stanowili studenci z Europy – łącznie 47,6 tys. osób (83,3%). Ponad połowa wszystkich studiujących cudzoziemców w Polsce w 2015/2016 r., to osoby pochodzące z Ukrainy – 30,6 tys. (53,6%).

Zainteresowanie studiami w Polsce wykazuje młodzież polskiego pochodzenia. W roku akademickim 2015/2016 stanowiła ona 13,3% ogółu populacji studiujących w Polsce cudzoziemców. Studiami w Polsce zainte- resowana była przede wszystkim mająca polskie korzenie młodzież z krajów Europy Środkowo - Wschodniej, m.in. z Ukrainy, Białorusi oraz Litwy. Najwięcej studentów cudzoziemców studiuje w Warszawie (17,2 tys.), Kra- kowie (7,1 tys.), w Lublinie (5,7 tys.) oraz we Wrocławiu (4,7 tys.).


Rok akademicki 2013/2014

Na polskich uczelniach studiuje coraz więcej cudzoziemców (w tym 1,6% w zagranicznych jednostkach zamiejscowych16). W roku akademickim 2013/2014 liczba studentów cudzoziemców na polskich uczelniach wyniosła 36,0 tys. osób, wobec 4,3 tys. w roku 1990/1991.

cudzoziemcy_w_Polsce_2014_1.gif

Najwięcej cudzoziemców studiowało na uniwersytetach - 8,8 tys. osób, szkołach wyższych klasyfikowanych jako pozostałe - 8,0 tys. oraz w wyższych szkołach ekonomicznych - 7,8 tys. Na uniwersytetach medycznych studiowało 5,4 tys. osób, a w wyższych szkołach technicznych 3,5 tys. osób. Największym powodzeniem wśród studentów cudzoziemców cieszyły się kierunki ekonomiczne i administracyjne - 9,7 tys. osób, medyczne 17 -6,8 tys. osób, społeczne - 4,5 tys. oraz humanistyczne - 2,8 tys. osób.

Najliczniejszą grupę cudzoziemców studiujących w Polsce stanowili studenci z Europy - łącznie 29,2 tys. osób (81,1%), w tym głównie z Ukrainy -15,1 tys. (42,0%) i Białorusi - 3,7 tys. (10,3%).
Zainteresowanie studiami w Polsce wykazuje młodzież polskiego pochodzenia. W roku akademickim 2013/2014 stanowiła ona 15,6% ogółu populacji studiujących w Polsce cudzoziemców. Studiami w Polsce zainteresowana była przede wszystkim mająca polskie korzenie młodzież z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. z Białorusi, Litwy oraz Ukrainy.

Najwięcej studentów cudzoziemców studiuje w Warszawie (10,8 tys.), Krakowie (4,3 tys.), w Lublinie (3,1 tys.) oraz Wrocławiu (2,9 tys.).


Rok akademicki 2012/2013


W roku akademickim 2012/2013 liczba studentów cudzoziemców na polskich uczelniach wyniosła 29,2 tys. osób, wobec 21,5 tys. w roku 2010/2011, 10,1 tys. w 2005/2006, 6,6 tys. w roku 2000/2001 i 4,3 tys. w roku 1990/1991. Najwięcej cudzoziemców studiowało na uniwersytetach – 7,6 tys. osób i w wyższych szkołach ekonomicznych – 5,8 tys. osób.

Na uniwersytetach medycznych studiowało 5,2 tys. osób, w szkołach wyższych klasyfikowanych jako pozostałe 5,4 tys. osób, a w wyż- szych szkołach technicznych 2,9 tys. osób. Największym powodzeniem wśród studentów cudzoziemców cieszyły się kierunki ekonomiczne i administracyjne – 7,3 tys. osób, medyczne – 6,5 tys. osób, społeczne – 3,9 tys., humanistyczne – 2,3 tys. osób.

W roku akademickim 2011/2012 najliczniejszą grupę absolwentów cudzoziemców odnotowano na kierunkach ekonomiczno-administracyjnych – 1042 osoby (26,3%), następnie na kierunkach medycznych – 882 osoby (22,3%), społecznych – 610 osób (15,4%) i humanistycznych – 400 osób (10,1%).

Najliczniejszą grupę cudzoziemców studiujących w Polsce stanowili studenci z Europy – łącznie 23,0 tys. osób, w tym głównie z Ukrainy (9,7 tys.) i Białorusi (3,4 tys.).

cudzoziemcy_2013.gif

Zainteresowanie studiami w Polsce wykazuje młodzież polskiego pochodzenia. W roku akademickim 2012/2013 stanowiła ona 17,7% ogółu populacji studiujących w Polsce cudzoziemców. Studiami w Polsce zainteresowana była przede wszystkim mająca polskie korzenie młodzież z krajów Europy Środkowo - Wschodniej, m.in. z Białorusi, Litwy oraz Ukrainy.

Najwięcej studentów cudzoziemców studiuje w Warszawie (8,2 tys.), Krakowie (3,2 tys.), Wrocławiu (2,7 tys.) oraz w Lublinie (2,3 tys.).


Rok akademicki 2011/2012


W roku akademickim 2011/2012 ich liczba wyniosła 24,3 tys. osób, wobec 21,5 tys. w roku 2010/2011, 10,1 tys. w 2005/2006, 6,6 tys. w roku 2000/2001 i 4,3 tys. w roku 1990/1991. Najwięcej cudzoziemców studiowało na uniwersytetach – 6,9 tys. osób i na uniwersytetach medycznych – 5,2 tys. osób. W wyższych szkołach ekonomicznych studiowało 4,3 tys. osób, w pozostałych szkołach wyższych 3,7 tys. osób, a w wyższych szkołach technicznych 2,3 tys. osób. Największym powodzeniem wśród studentów cudzoziemców cieszyły się kierunki medyczne – 6,2 tys. osób, ekonomiczne i administracyjne – 5,5 tys., społeczne – 3,5 tys., humanistyczne – 2,0 tys. osób.

W roku akademickim 2010/2011 najliczniejszą grupę absolwentów cudzoziemców odnotowano na kierunkach ekonomiczno-administracyjnych – 833 osoby (24,8%), następnie na kierunkach medycznych – 761 osób (22,6%), społecznych – 597 osób (17,7%) i humanistycznych – 342 osoby (10,2%).

Najliczniejszą grupę cudzoziemców studiujących w Polsce stanowili studenci z Europy – łącznie 18,3 tys. osób, w tym głównie z Ukrainy, Białorusi i Norwegii.

Zainteresowanie studiami w Polsce wykazuje młodzież polskiego pochodzenia. W roku akademickim 2011/2012 stanowiła ona 19,2% ogółu populacji studiujących w Polsce cudzoziemców. Studiami w Polsce zainteresowana była przede wszystkim mająca polskie korzenie młodzież z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. z Białorusi, Litwy oraz Ukrainy.


Rok akademicki 2010/2011

Na polskich uczelniach studiuje coraz więcej cudzoziemców (w tym 2,5% w zagranicznych jednostkach zamiejscowych). W roku akademickim 2010/2011 ich liczba wyniosła 21,5 tys. osób, wobec 17,0 tys. w roku 2009/2010, 6,6 tys. w roku 2000/2001 i 4,3 tys. w roku 1990/1991. Najwięcej cudzoziemców studiowało na uniwersytetach – 6,4 tys. osób i na uniwersytetach medycznych – 5,1 tys. osób. W wyższych szkołach ekonomicznych studiowało 3,4 tys. osób, w pozostałych szkołach wyższych 3,2 tys. osób, a w wyższych szkołach technicznych 2,0 tys. osób. Największym powodzeniem wśród studentów cudzoziemców cieszyły się kierunki medyczne – 6,0 tys. osób, ekonomiczne i administracyjne – 4,5 tys., społeczne – 3,2 tys., humanistyczne – 1,9 tys. osób.

W roku akademickim 2009/2010 najliczniejszą grupę absolwentów cudzoziemców odnotowano na kierunkach ekonomiczno-administracyjnych – 765 osób (27,0%), następnie na kierunkach medycznych – 563 osoby (19,9%), społecznych – 458 osób (16,2%) i humanistycznych – 335 osób (11,8%).

Najliczniejszą grupę cudzoziemców studiujących w Polsce stanowili studenci z Europy – łącznie 15,6 tys. osób, w tym głównie z Ukrainy, Białorusi, Norwegii i Szwecji.

Studenci cudzoziemcy według krajów obywatelstwa w grupach według kontynentów

cudzoziemcy_w_Polsce_kontynenty_2011.gif

Studenci cudzoziemcy według kraju obywatelstwa w roku akademickim 2010/2011

cudzoziemcy_w_Polsce_kraje_2011.gif


Zainteresowanie studiami w Polsce wykazuje młodzież polskiego pochodzenia. W roku akademickim 2010/2011 stanowiła ona 19,2% ogółu populacji studiujących w Polsce cudzoziemców. Pomimo wzrostu liczby studentów cudzoziemców polskiego pochodzenia (największego na uczelniach rolniczych, ekonomicznych i medycznych), w porównaniu do roku ubiegłego, ich odsetek w ogólnej liczbie studentów cudzoziemców zmalał ze względu na znaczny wzrost liczby wszystkich studentów cudzoziemców, którzy planują studiować przynajmniej jeden rok akademicki na polskich uczelniach. Studiami w Polsce zainteresowana była przede wszystkim mająca polskie korzenie młodzież z krajów Europy Wschodniej, m.in. z Białorusi, Litwy oraz Ukrainy.

źródło: GUSPrzegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura