Jak uważasz, po jakich studiach miał(a)byś największe szanse na rynku pracy?
artystycznych
AWF-ie
ekonomicznych
medycznych
morskich
muzycznych
pedagogicznych
rolniczych
technicznych
teologicznych
uniwersyteckich
wojskowych

Inna odpowiedź - wpisz poniżej:

Płeć

Typ kierunku, który studiujesz

Województwo Twojej uczelni