Współczynnik skolaryzacji - szkolnictwo wyższe

Współczynnik skolaryzacji brutto jest to wyrażony procentowo stosunek liczby wszystkich osób uczących się na danym poziomie do całej populacji osób będących w wieku nominalnie przypisanym temu poziomowi kształcenia (w przypadku szkolnictwa wyższego 19-24 lata.

Współczynnik skolaryzacji netto to stosunek (również wyrażony procentowo) liczby osób uczących się w nominalnym wieku kształcenia na danym poziomie do całej populacji osób będących w wieku nominalnie przypisanym temu poziomowi kształcenia.


Współczynnik skolaryzacji netto w Polsce

Wspolczynnik_skolaryzacji_netto.gif


Współczynnik skolaryzacji brutto w Polsce
Wspolczynnik_skolaryzacji_brutto.gif

Miarą powszechności kształcenia są współczynniki skolaryzacji. Współczynnik skolaryzacji brutto w szkolnictwie wyższym rósł z 12,9% w roku akademickim 1990/1991 do 53,8% w roku akademickim 2010/2011, a następnie spadał, osiągając poziom 47,6% w roku akademickim 2015/2016.

Współczynnik skolaryzacji netto natomiast, rósł – odpowiednio z 9,8% w 1990/1991 roku do 40,8% w 2010/2011 roku, zaś w roku akademickim 2015/16 spadł do 37,3%.źródło: GUS
Polityka Prywatności