Studenci na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Liczba studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (%)Rok akademicki 2015/2016

W roku akademickim 2015/2016 liczba studentów na studiach stacjonarnych wynosiła 919,0 tys. osób, tj. 65,4% wszystkich studiujących (o 2,1 pkt. proc. więcej niż w poprzednim roku akademickim), natomiast na studiach niestacjonarnych studiowało 486,2 tys. osób (34,6 % wszystkich studiujących).

Kobiety stanowiły 57,7% ogółu studentów. Na studiach stacjonarnych było ich 58,2%, nieco mniej – 56,8% - na studiach niestacjonarnych.


Rok akademicki 2012/2013


W roku akademickim 2012/2013 liczba studentów na studiach stacjonarnych wynosiła 970,1 tys. osób, tj. 57,9% wszystkich studiujących (o 3,2 pkt. proc. więcej niż w poprzednim roku akademickim), natomiast na studiach niestacjonarnych studiowało 706,8 tys. osób (42,1 % wszystkich studiujących).

Wśród osób kształcących się na studiach stacjonarnych było 58,1% kobiet (57,6% w roku 2011/2012), na studiach niestacjonarnych kobiety stanowiły 59,6% wszystkich studentów (60,1% w roku 2011/2012).

W uczelniach publicznych dominującą formą kształcenia były studia stacjonarne, na których uczyło się 72,8% studentów (70,4% w 2011/2012 r.), natomiast w niepublicznych szkołach wyższych – studia niestacjonarne, na których studenci stanowili 81,8% uczących się ogółem (82,9% w 2011/2012 r.). Studenci w ostatnich latach coraz częściej wybierają kształcenie na studiach stacjonarnych, w uczelniach publicznych.

Wiele uczelni niepublicznych prowadzi kształcenie wyłącznie na poziomie licencjackim. Szkoły te nierzadko mieszczą się w mniejszych ośrodkach, gdzie stanowią jedyną i tańszą niż studiowanie w mieście uniwersyteckim możliwość kształcenia się.


Stan - rok akademicki 2010/2011

W roku akademickim 2010/2011 liczba studentów na studiach stacjonarnych wynosiła 949,5 tys. osób, tj. 51,6 % wszystkich studiujących, natomiast na studiach niestacjonarnych studiowało 891,8 tys. osób (48,4 % wszystkich studiujących).Odsetek kobiet wśród wszystkich studiujących w roku akademickim 2010/2011 wyniósł 58,8%, w 1995/1996 był równy 56,0%, natomiast w latach 2000/2001 i 2005/2006 odpowiednio 56,8% i 56,5%.

Wśród osób kształcących się na studiach stacjonarnych było 57,2 % kobiet, na studiach niestacjonarnych kobiety stanowiły 60,5% wszystkich studentów.

W uczelniach publicznych dominującą formą kształcenia były studia stacjonarne, na których uczyło się 67,5% studentów, natomiast w niepublicznych szkołach wyższych – studia niestacjonarne, na których studenci stanowili 83,1% uczących się ogółem.Wiele uczelni niepublicznych prowadzi kształcenie wyłącznie na poziomie licencjackim. Szkoły te nierzadko mieszczą się w mniejszych ośrodkach, gdzie stanowią jedyną i tańszą niż studiowanie w mieście uniwersyteckim możliwość kształcenia się.W roku akademickim 2010/2011 w szkołach wyższych kształciło się o 3,1% studentów mniej niż w roku poprzednim, natomiast w porównaniu z rokiem akademickim 2000/2001 liczba studentów była większa o 16,2%.

źródło: GUS


Polityka Prywatności