Studenci ze względu na płeć - ogółem i typy uczelni

Studenci ze względu na płeć w roku akademickim 2015/2016. Kobiety stanowiły znaczną większość, bo aż 57,7% ogółu studentów. Czyli na 1000 studentów wychodzi 577 kobiet.
Dla porównania studenci ogółem ze względu na płeć w roku 2010
Studenci uniwersytetów
studenci wyższych szkół technicznych
studenci wyższych szkół rolniczych
studenci wyższych szkół ekonomicznych
studenci wyższych szkół pedagogicznych
studenci uniwersytetów medycznych
studenci wyższych szkół morskich
studenci AWF-ów
studenci wyższych szkół artystycznych
studenci wyższych szkół teologicznych
studenci szkół resortu obrony narodowej
studenci szkół resortu spraw wewnętrznych i administracji


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni w Polsce
Ignatianum_wielka_wiedza.jpg
Akademia_WSB_przeglad.jpg
wseit_boks.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Gala absolwenta 2016 - 01
miniatura UTH 02
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - 3
Polityka Prywatności